Dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic

Dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic vznikl v roce 1976 při místní základní škole. V roce 2007 jsme se stali občanským sdružením, jehož cílem je podporovat vztah dětí k lidové tvorbě, k tradicím, zvykům a místní historii. Dětskými říkankami, hrami, písněmi a tancem chceme rozvíjet rytmické, pěvecké a taneční dovednosti. Soubor zpracovává tématiku především z Uherskohradištské a Uherskobrodské oblasti Dolňácka.

V současné době sdružuje děti mladšího i staršího školního věku. V roce 2011 přešla celá jedna skupinka (vedoucí Jaroslav Crla, Lucie Tymrová) do dospělého folklórního souboru v Buchlovicích. Někteří z nich se stali spoluvedoucími našeho dětského souboru, někteří z nich nám dělají hudební doprovod.

Pravidelně se účastníme akcí pořádaným v rámci národopisného života městečka Buchlovice - vystoupení ke dni matek Zpívání od srdíčka, Hradní slavnost, vánoční jarmark, ... Reprezentujeme městečko na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti, na mezinárodním jarmarku na Modré, v spřátelené obci Soblahov.

Od roku 2005 se také pravidelně účastníme festivalů:

 • Mezinárodní folklorní festival v Mistříně (2005)
 •  
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy ve Veselí nad Moravou (2006)
 •  
 • Zpívání pod lipů v Topolné (2007)
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto (CIOFF festival 2007)
 •  
 • XX. Dolňácké slavnosti písní a tanců v Hluku (2008)
 • Soblahov - Slovensko (2008)
 •  
 • Lublin - Polsko (CIOFF festival 2009)
 • Mezinárodní foklorní festival Mistřín - (2009)
 •  
 • Mezinárodní foklorní festival Štěpy (2010)
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto (CIOFF festival 2010)
 • Horný Hričov - Slovensko (2010)
 •  
 • Ferriere - Itálie (2011)
 • Trenčianská Turná - Slovensko (2011)
 • Mezinárodní folklorní festival V Zábřeze na renko (2011)
 •  
 • Horný Hričov - Slovensko (2012)
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto (CIOFF festival 2012)
 • Písní a tancem Luhačovice (CIOFF festival 2012)
 •  
 • MDFF Kunovské léto (2013)
 • Festival "On the river" - Goleniow, Polsko (2013)
 •  
 • MFF Strážnice (2014)
 •  
 • Festival "On the river" - Goleniow , Polsko (2015)

 

 

 

Naším cílem není však jen prezenatce folkloru, ale i jeho poznávání. V roce 2007 jsme podnikly zájezd do Strážnice na Abecedu řemesel. A vždy alespoň jedno soustředění probíhá v jiném regionu, abychom se mohly něco nového dozvědět o krojích, tancích, zvycích (Svatobořice- Mistřín 2006, Blatnička 2007, Hluk 2008). 

Pro rodiče a další zájemce jsme připravili akce:
Seminář verbuňku s Jakubem Tomalou (2011, 2012)
Folklorní taneční pro starší a pokročilé 2007, 2008 (ve spolupráci s FS Buchlovice)
Přednášku o fašaňku - Ludmila Tarcalová (2008)
Semináře pro vedoucí dětských foklorních souborů (2008 - 2010) - Jana Polášková, Laďka Košílová, Lenka Kraváčková, Ludmila Tarcalová

 


Děcka z Buchlovic, o. s.

Občanské sdružení Děcka z Buchlovic o.s. vzniklo v roce 2007 a svou činností navázalo na folklorní kroužek založený v roce 1976 při místní základní škole. Je to dobrovolné sdružení rodičů, dětí a dalších občanů, jehož cílem není zisk ale zajištění subjektivity pro dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic o.s.

Cílem občanského sdružení je:
1. podporovat rozvoj osobnosti a výchovu dětí v oblasti lidové kultury a tradic
2. obnovovat kulturně historický odkaz městyse Buchlovice
3. aktivně se zúčastňovat při projevech slovácké lidové kultury


Struktura občanského sdružení

adresa: Děcka z Buchlovic o.s.
  Brněnská 16, 687 08 Buchlovice

 

IČO: 28555481
číslo účtu: 2301081624/2010 (FIO Banka)

současné vedení:

předsedkyně: Lenka Rašticová
zástupce předsedkyně a hospodářka Hana Andrlová
krojová vedoucí Věra Šedová
člen výboru:

Táňa Vráželová

Markéta Kolaříková

 

   

 

 

 


Kontakt

Lenka Rašticová

rasticova@volny.cz

Děcka z Buchlovic o.s.
Brněnská 16
Buchlovice 687 08


737 285 333